systemy wizyjne
komponenty wizyjne
wyszukiwarka kamer IDS
urządzenia dla producentów
 wiązek elektrycznych
urządzenia dedykowane
oprogramowanie
dane teleadresowe
formularz zapytania
formularz zapytania ofertowego

  

home o firmie produkty praca partnerzy linki kontakt mapa strony

Oferta

Systemy wizyjne :

Wszystkie
DPFCheck-400 - kontrola końcowa
 ceramicznych filtrów cząstek stałych
LCHECK-1200 - weryfikacja poprawności
 nadruku ulotek farmaceutycznych
OVIS-V - kontrola kokpitów samochodów
 osobowych na linii produkcyjnej
P-OVIS - system inspekcji wizyjnej rur
System wizyjny F-OVIS
System wizyjny OVIS-100
System wizyjny OVIS-100 ROC -
 kontrola bicia bocznego detali
Wszystkie urządzenia i aplikacje
Konfiguracja pracy


Wbudowana pomoc

F-OVIS (Flexible OPTOSOFT Vision Inspection System)

System wizyjny FOVIS, tryb pracy System wizyjny F-OVIS jest autorskim produktem firmy OPTOSOFT, który umożliwia kontrolę elementów bądź zespołów elementów produkcyjnych umieszczanych w polu widzenia jednej lub kilku kamer. Sprawdzane mogą być cechy wymiarowe, np. odległość, położenie, promień łuku, kąt, atrybutywne takie jak: obecność zanieczyszczeń, przebarwień, defektów powierzchniowych. Szerokie pole zastosowania to kontrola poprawności i kompletności montażu zespołów elementów. Proces sprawdzenia odbywa się za pomocą predefiniowanego zestawu "narzędzi pomiarowych" przechowywanego w pamięci masowej jako schemat kontroli.

 

System wizyjny FOVIS, tryb definiowania Graficzny tryb definiowania umożliwia wygodne, wizualne określenie parametrów narzędzi kontrolnych, takich jak położenie, wielkość, tolerancje wyniku i tym podobnych. Niewątpliwą zaletą systemu jest możliwość definiowania lokalnych układów współrzędnych o dowolnym stopniu zagnieżdżenia dla poszczególnych narzędzi. Lokalne układy odniesienia pozwalają na kontrolę nawet bardzo skomplikowanych elementów, które nie posiadają osi symetrii.

 

System wizyjny F-OVIS powstał w architekturze Microsoft .NET Framework 2.0 i jest przeznaczony do pracy pod kontrolą najnowszych systemów operacyjnych firmy Microsoft. Schematy kontrolne są przechowywane w pamięci masowej w postaci plików XML, który to język jest standardem opisu danych zalecanym przez World Wide Web Consortium (W3C). Stabilność i profesjonalizm oprogramowania potwierdzone zostały pozytywnymi wynikami testów w laboratoriach VeriTest (Managed Code oraz Windows Client) w ramach programu Microsoft ISV (ang. Independent Software Vendor).

 

Główne zalety systemu wizyjnego F-OVIS :

 

- prosty i intuicyjny graficzny tryb definiowania schematów kontroli,
- możliwość definiowania lokalnych układów współrzędnych o dowolnym stopniu zagnieżdżenia,
- możliwość weryfikacji konturu elementu na podstawie danych CAD z plików w formacie DXF,
- w pełni konfigurowalny tryb pracy umożliwiający wybór kamery, modułu WE/WY, określenie masek bitowych komunikacji
  oraz przyporządkowanie schematów kontroli,
- współpraca ze sterownikami obiektowymi za pomocą linii sprzętowych obsługiwanych przez dedykowane moduły WE/WY
  OPTOSOFT lub innych producentów, maski bitowe sygnałów komunikacji dowolnie konfigurowalne z poziomu systemu,
- możliwość pracy z kilkoma kamerami - równoległa kontrola kilku detali,
- architektura wtyczek (plugin) pozwalająca na proste rozszerzenie systemu o
  dodatkowe narzędzia kontrolne,
- gromadzenie statystyk w postaci plików w formacie CSV (ang. Comma Separated Values), zapewniające łatwy eksport do
  popularnych programów obsługujących arkusze kalkulacyjne oraz dalszą obróbkę danych,
- możliwość archiwizacji zdjęć zgodnych i niezgodnych detali (OK, nOK) oraz kopia bezpieczeństwa statystyk,
- wielojęzyczny interfejs użytkownika,
- kontrola dostępu według poziomu uprawnień i zarządzanie użytkownikami systemu,
- zawsze dostępny, zintegrowany system pomocy.

 

Copyright © 1996-2009 OPTOSOFT sp. z o.o.