systemy wizyjne
komponenty wizyjne
wyszukiwarka kamer IDS
urządzenia dla producentów
 wiązek elektrycznych
urządzenia dedykowane
oprogramowanie
dane teleadresowe
formularz zapytania
formularz zapytania ofertowego

  

home o firmie produkty praca partnerzy linki kontakt mapa strony
OPTOSOFT - Programy - REMONTY2 - Zarządzanie Remontami i Awariami

O czym przeczytasz w tym dziale?

Dowiedz się wszystkiego na temat oprogramowania komputerowego, które polecamy.

Oprogramowanie :

Wszystkie
STAT9000
EWP9000
KJD9000
WN9000
REMONTY2
Wszystkie urządzenia i aplikacje
Ustalenie listy przyrządów


Logowanie


Dane operatora


Listy pomocnicze


Urządzenia


Remonty i przeglądy


Awarie i usterki


Remonty - wykres


Oprogramowanie - REMONTY2 - Zarządzanie Remontami i Awariami

  Aplikacja Remonty2:
 • wspomaga zarządzanie remontami i przeglądami
 • tworzy bazę danych wyposażenia całego zakładu
 • tworzy bazę magazynu podręcznego
 • zapisuje dane dotyczące remontów, przeglądów i awarii
 • umożliwia tworzenie harmonogramów napraw
 • umożliwia tworzenie raportów i statystyk
 • umożliwia planowanie oraz ocenę gospodarki zasobami


Aplikacja Remonty2 przeznaczona jest do pracy pod kontrolą systemu MS Windows 9x/NT4.0/2000. Oprogramowanie współpracuje z dwoma typami baz danych: MSAccess oraz SQL Server 7.0/2000.

Baza MSAccess przeznaczona jest dla wersji jednostanowiskowej.

Baza danych SQLServer zapewnia dużą wydajność pracy programu w sieci oraz stabilność jego działania i ochronę danych.

Aplikacja umożliwia dostosowanie prezentacji danych do potrzeb klienta.

Pomoc kontekstowa oraz możliwość wyszukiwania informacji na podstawie haseł zapewnia szybki dostęp do żądanych informacji podczas pracy z programem. Wielookienkowość, menu i pasek narzędzi zapewniają szybki dostęp do danych. Graficzna prezentacja stanu, ważności i położenia przyrządów pomiarowych zwiększają przejrzystość programu.

  Użytkownik oprogramowania ma możliwość indywidualnego dostosowania widoku list do własnych potrzeb:
 • wybór kolumn, które mają być widoczne
 • kolejność kolumn w tabeli
 • szerokość poszczególnych kolumn
 • dowolne sortowanie i filtrowanie danych


Aplikacja jest chroniona przed przypadkowymi operatorami. Aby uruchomić oprogramowanie należy wprowadzić nazwę i hasło. Operacje na danych związane bezpośrednio z remontami i awariami są w programie zapamiętywane, z zaznaczeniem operatora, który tych dokonał zmian.


Dla każdego z operatorów oprogramowania można określić zakres uprawnień. W zależności od potrzeb uprawnienia mogą być nieograniczone - możliwość wprowadzania i kasowania danych, zmiany konfiguracji programu, lub minimalne - tylko przeglądanie danych, bez możliwości wprowadzania zmian.


Listy pomocnicze ułatwiają i przyspieszają wprowadzanie często powtarzających się danych do bazy.

 • dostawcy
 • producenci
 • rodzaje awarii
 • przyczyny awarii
 • czynności dotyczące usuwania awarii
 • pracownicy / wykonawcy
 • specjalności pracowników
 • rodzaje remontów / przeglądów
 • instrukcje
 • grupy


Urządzenia są podstawowym elementem aplikacji. Dla nich są deklarowane wszelkie zdarzenia - remonty, przeglądy i awarie. Każde z urządzeń wprowadzonych do bazy danych jest identyfikowane przez numer ewidencyjny, który musi być unikatowy. Poza nazwą i numerem ewidencyjnym można wprowadzić dodatkowe informacje:

 • typ
 • rodzaj
 • nazwa producenta i dostawcy
 • data produkcji
 • data instalacji


Dla zwiększenia przejrzystości danych urządzenia są umieszczone na wydziałach. Dla większego usystematyzowania danych można do hierarchii włączyć jeszcze obiekty. Każda z maszyn może zostać przeniesiona na inny wydział lub obiekt z zachowaniem informacji o podzespołach i częściach oraz wszelkie wprowadzone zdarzenia powiązane - remonty, przeglądy i awarie.

Remonty i przeglądy deklaruje się dla konkretnych urządzeń. Poza ogólnym zdefiniowaniem typu prac, jakie mają być wykonane istnieje możliwość wyszczególnienia kolejnych czynności i przypisania im przewidywanego oraz rzeczywistego czasu wykonania oraz osobę odpowiedzialną za wykonanie danej czynności. Można również wprowadzić informacje o tym, ile osób jest potrzebnych do wykonania poszczególnych czynności, jaki sprzęt i materiały będą konieczne do przeprowadzenia naprawy, a także jakie elementy urządzenia przeznaczone są do wymiany.

W przypadku remontów i przeglądów okresowych nowe terminy są ustalane automatycznie przez aplikację zgodnie z zadeklarowanym czasokresem. W każdej chwili operator programu ma dostęp do archiwum, a podczas uruchamiania aplikacji pojawiają się informacje o remontach zaległych, aktualnie wykonywanych i zbliżających się (zgodnie z zadanym wyprzedzeniem).

Awarie, podobnie jak remonty, deklarowane są dla każdego z urządzeń, a informacje o awariach i usterkach przechowywane są w bazie danych. W ramach informacji o usterkach i awariach przechowywane są informacje na temat przyczyny jej wystąpienia, jakie czynności zostały podjęte, jaki był czas przestoju, oraz kto ją zgłosił, kto dokonał naprawy i kto odebrał maszynę po naprawie. Jeśli awaria jest duża, to można dla niej zadeklarować remont.

Awarie oraz naprawy są również przedstawiane w postaci wykresu w zadanym przedziale czasowym. Wykres taki przedstawia ilość zdarzeń, a w przypadku awarii - czasy przestojów. Wykresy takie mogą być generowane dla wybranego urządzenia, dla maszyn na jednym wydziale lub wszystkich urządzeń wprowadzonych do bazy danych. Drugą formą prezentacji zgromadzonych danych są raporty - np. harmonogram remontów, statystyka awarii.

Copyright © 1996-2009 OPTOSOFT sp. z o.o.